Fixie Chrisson Vintage Road N3 schwarz

Fixie Chrisson Vintage Road N3 schwarz

Fixie Chrisson Vintage Road N3 schwarz black